Praktisch

Medicatie op school

Wanneer u wenst dat de school zorgt dat uw minderjarig kind tijdens de schooluren bepaalde medicijnen inneemt, dient u vooraf dit aanvraagformulier in te vullen.

Medicatie op school