Onze school

Schoolreglement

Het schoolreglement bevat de rechten en plichten van elke leerling op school. Het omschrijft wat je van ons mag verwachten, maar ook wat wij van jou en je kind verwachten.

Schoolreglement

Door je kind in te schrijven in onze school ga je akkoord met ons schoolreglement. Soms is het nodig om ons schoolreglement aan te passen. We bespreken het schoolreglement dan op de schoolraad. Als er wijzigingen zijn aan ons schoolreglement of pedagogisch project, dan vragen we jou om opnieuw je akkoord te geven.

Download schoolreglement