Schooluren

 

 

De onderstaande schooluren gelden zowel voor de kleuter- als voor de lagere school:

Maandag: 8.45u - 11.55u   13.00u - 15.45u
Dinsdag: 8.45u - 11.55u   13.00u - 15.45u
Woensdag: 8.45u - 11.30u  
Donderdag: 8.45u - 11.55u   13.00u - 15.45u
Vrijdag: 8.45u - 11.55u   13.05u - 15.00u

Wij rekenen op het TIJDIG aanwezig zijn van de leerlingen.

 Speelplaatsbewaking

 

Kleuterschool

De schoolpoort gaat pas een kwartier voor aanvang van de lessen open (dus om 8.30u en om 12.45u). Wie vroeger komt, wacht geduldig aan de poort.

Lagere school

De schoolpoort gaat pas een kwartier voor aanvang van de lessen open (dus om 8.30u en om 12.45u). Wie vroeger komt, wacht geduldig aan de poort.

Indien u uw kind naar school brengt of komt halen, gebruik dan steeds de poort aan de prefabgebouwen. Hier is er meer parkeerruimte voorzien dan aan de hoofdingang. Bovendien is dit veiliger voor uw kinderen.

Het poortje aan de toiletten is dus ook een optie, maar dus NIET bij de hoofdingang.

 De voor- en naschoolse opvang

 

Om werkende ouders tegemoet te komen, zorgt het OCMW bij ons voor de kinderopvang in de gebouwen van de "Steenovens" naast onze school.

Voor een infobundel te bekomen met uurregeling en prijzen kan u zich wenden tot het OCMW te Herselt (kinderopvang). Het telefoonnummer is 014 54 89 91.