Het Europees Parlement en de Raad van Europa hebben een nieuwe regeling uitgewerkt voor de bescherming van persoonlijke gegevens van EU-burgers. Die Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG), ook wel de General Data Protection Regulation (GDPR) genoemd, wordt op 25 mei 2018 van toepassing.

De AVG geeft een wettelijk kader aan de verplichtingen waaraan scholen moeten voldoen als ze persoonsgegevens verwerken. De AVG houdt een verstrenging in van de privacyregels en zal dus ook voor scholen gevolgen hebben. De verordening biedt scholen gelukkig genoeg ruimte om persoonsgegevens te gebruiken: binnen de kaders van de verordening mag er best veel. Onze school doet haar uiterste best om bij de verwerking van persoonsgegevens te voldoen aan verordening (EU) 2016/679 van het Europees parlement en de raad van 27 april 2016 betreffende de bescherming van natuurlijke personen in verband met de verwerking van persoonsgegevens en betreffende het vrij verkeer van die gegevens en tot intrekking van Richtlijn 95/46/EG (algemene verordening gegevensbescherming).

We werkten een informatieveiligheids- en privacybeleid uit voor onze school. Klik hier om ons privacybeleid te lezen. Contact opnemen in verband met de privacy dient steeds via volgend e-mailadres te gebeuren: privacy@vbsramsel.be.

Wij willen tevens de ouders en hun kinderen informeren over de verwerkingen die wij met uw persoonsgegevens uitvoeren, en de beleidsmaatregelen die wij nemen om deze te beschermen. Klik hier voor de privacyverklaring leerling-ouders.