Sport op school Beste ouders, Langs deze weg laat ik jullie eens kennis maken met mij, meester Kevin, leerkracht Lichamelijke Opvoeding. Ik geef wekelijks 1 of 2 uur turnen aan je zoon of dochter. Met deze brief breng ik jullie op de hoogte van de werking in onze gymlessen. Om onze doelstellingen en eindtermen te bereiken en de lessen vlot maar vooral veilig te laten verlopen, maak ik met de kinderen een aantal afspraken. Klik hier om de afspraken tijdens de turnlessen te lezen.
Ballenreglement In onze school hebben we ook een ballenreglement. Klik hier om het ballenreglement te bekijken.
SVS Activiteiten Voor de SVS-activiteiten die op een woensdagnamiddag doorgaan moeten de leerlingen zich individueel inschrijven a.d.h.v. de briefjes die door de turnmeester worden meegegeven. De activiteiten die op een andere dag doorgaan, zijn activiteiten die met de hele klas worden gedaan tijdens de schooluren. Uiteraard gebeuren de verplaatsen met de schoolbus. Klik hier om de verschillende SVS-activiteiten te bekijken .
Herseltse scholencross Op vrijdag 28 september gaat de jaarlijkse Herseltse scholencross door. Dit jaar vindt de loopwedstrijd in Varenwinkel plaats. Verdere info en planning volgt nog later.