Samenstelling schoolraad

Namens de ouders:

opvolger: Steven Serneels: papa van Daan (4A) en Roos (1A)

Namens de personeelsafvaardiging:

Namens de lokale gemeenschap: