Tijdens het schooljaar 2018 – 2019 vergadert de schoolraad op volgende data:
  • maandag 24/9/2018
  • maandag 28/1/2019
  • Maandag 25/3/2019
  • Maandag 3/6/2019
Op vraag van een van de geledingen (ouders, leerkrachten of lokale gemeenschap) kunnen extra vergaderingen worden vastgelegd.