Tijdens het schooljaar 2019 – 2020 vergadert de schoolraad op volgende data:

  • dinsdag 1/10/2019

Op vraag van een van de geledingen (ouders, leerkrachten of lokale gemeenschap) kunnen extra vergaderingen worden vastgelegd.