SchoolraadSamenstelling schoolraad

Namens de ouders:

opvolger: Steven Serneels(opvolger) : papa van Daan (2B) en Roos (3KB)

Namens de personeelsafvaardiging:

opvolger: Tanja Van Opstal

Namens de lokale gemeenschap: