Schoolfeest - Bedankt!Schoolfeest Kleuter- en lagere school


Op zaterdag 26 mei doen we ons boekje open op ons boekenfeest.Vanaf 13u kan u op de speelplaats en in de lokalen van de lagere school
genieten van optredens, voorstellingen, tentoonstellingen, speurtocht: opzoek naar Wally,
spelletjes, boekenbeurs en nog veel meer.


Het oudercomité voorziet iedereen van de nodige spijs en drank.


We duimen alvast voor mooi weer en kijken er naar uit!
Bedankt voor jullie steun vanwege het ganse kleuterteam!